top of page

موضوعاتی که مهم هستند:

پاسخ ها را از متخصصان بپرسید

چطور به فردی که قصد خودکشی دارد کمک کنیم؟

 

درمان حسادت

 

نشانه های استرس

 

همسرداری و اصول روانشناسی آن

 

وظایف مرد در زندگی زناشویی

 

وظایف زن در زندگی زناشویی چیست؟

 

بدبینی به همسر

 

استعدادیابی عملی کودکان و نوجوانان

 

وسواس، بیماری شک و تردید

 

رضایت زناشویی

 

آیا بیماری وسواس درمانی دارد؟

 

اتیسم چیست؟ وبا فرزند مبتلا به اوتیسم چه باید کرد؟

چه تعداد جلسه نیاز دارم؟

 دقیقا بستگی به عمق موضوعی که شما با آن مواجه هستید. به عنوان مثال در موضوعی مثل خيانت همسر ونحوه مدیریت این فاجعه کمینه ۳ جلسه مورد نیاز شواهد بود.ب

سوالات متداول: FAQ
bottom of page