top of page
Screen Shot 2021-02-16 at 20.12.58.png

مشاوره ازدواج

انتخاب همسر

انتخاب همسر مناسب یکی از اساسی ترین و مهمترین اقدامات در طول زندگی هر شخص بشمار می رود. با توجه به اینکه بسیاری از افراد بر این عقیده هستند که ازدواج مهمترین اتفاق زندگی هر شخص است انتخاب همسر نیز بواسطه این اهمیت، بسیار مهم خواهد بود. صرفنظر از خوبی و بدی، بالا و پایین و هر چیزی که در ازدواج مهم است تناسب و هم کفو بودن (هم سطح بودن) طرفین ازدواج بسیار مهم است. مشاوره برای انتخاب همسر می تواند بصورت مشاوره قبل از آشنایی، مشاوره برای انتخاب و مشاوره بعد از آشنایی انجام شود.

ملاکهای انتخاب همسر

معمولا روانشناسان توصیه می کنند قبل از انتخاب همسر در این مورد مشاوره صورت گیرد تا با تسلط بر ملاک ها، شخص بتواند بهترین انتخاب را داشته باشد. چون پس از آشنایی ممکن است برخی ملاک های اساسی در انتخاب محقق نشود. اما باز بسیار بهتر است که پس از انتخاب نیز، طرفین ازدواج برای مشاوره به روانشناس مراجعه کنند تا تطابق و تناسب آنها با هم بررسی و برای آن نتیجه گیری شود. در زیر به تعدادی از ملاک ها انتخاب همسر اشاره شده است:

  • اخلاق و رفتار مناسب

  • سلامت جسمانی و روانی

  • فاصله سنی معقول و مناسب

  • تطابق فرهنگی، مالی و تحصیلات

  • بلوغ کامل اخلاقی و حس مسئولیت پذیری

  • و ده ها مورد دیگر …

اهمیت اخلاق و رفتار در انتخاب همسر

اخلاق و رفتار در هر روابطی بسیار مهم است. زمانی که که یک پیوند همیشگی مانند ازدواج مطرح می شود این موضوع اهمیت بالاتری پیدا می کند. در واقع اخلاق و رفتار خوب، موثرترین و مهمترین فاکتور دوام و پایداری زندگی زناشویی بشمار می رود. به همین جهت می بایست این مورد را در هنگام انتخاب همسر بصورت کامل مورد ارزیابی قرار داده و شریک مناسبی را برای زندگی خود برگزینیم.

اهمیت سلامت جسمانی و روانی

سلامت جسمانی و سلامت روانی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در ازدواج هستند. البته باید توجه داشته باشید ازدواج کردن حق طبیعی همه است و افراد ناسالم نیز می توانند ازدواج کنند. نکته قابل تامل و مورد بحث این است که تناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان ازدواج موفقی داشت. در صورت وجود موانعی مانند عدم وجود سلامت جسمانی و روانی، مراجعه به روانشناس بهترین کار ممکن است که راهکار مناسب و اصولی برای این موضوع ارائه شود.

فاصله سنی مناسب برای ازدواج

فاصله سنی کاملا مشخص و استانداردی نمی توان تعیین کرد. بلکه این شخصیت، سطح هوشی، بلوغ و مانند اینهاست که می تواند تعیین کننده باشد. مشاور روانشناس قادر است این ارزیابی ها را انجام داده و تناسب فاصله سنی افراد را تشخیص دهد.

مطابقت نسبی و یا کلی طرفین برای ازدواج

سطح تحصیلات، وضعیت مادی، تفاوت ها و تشابهات فرهنگی از عمده مواردی هستند که در موفق یا عدم موفق بودن ازوداج نقش بسیار ویژه ای دارند. اگر تفاوت ها بسیار زیاد باشد بهتر است ازدواج صورت نگیرد اما در صورت پافشاری طرفین می توان راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات که بصورت نزدیک کردن سطح طرفین به یکدیگر است ارائه کرد.

بلوغ فکری و مسئولیت پذیری

یکی از بزرگترین تغییرات در زندگی با ازدواج، بوجود آمدن مسئولیت و تعهد است. این احساس با بلوغ فکری بدست می آید که فرد را برای انجام اینکار آماده می کند. چنانچه شخصی مسئولیت پذیر نباشد ازدواج کردن برای او زود است. در صورت لزوم، برای حل این مشکل می توان راهکارهای خوبی را جهت خودسازی و بلوغ فکری ارائه کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

ازدواج امری بسیار مهم است. پس بهتر این اهمیت را درک کرده و یک انتخاب خوب برای ازدواج داشته باشیم. مشاور و روانشناس بهترین شخصی است که می تواند در این راه همیار و همراه ما باشد.

Blank Page: Welcome
bottom of page